Nawiewniki


brookvent

Nawiewniki okienne (inaczej nawietrzaki okienne) są to urządzenia montowane w oknach, które doprowadzają do pomieszczeń powietrze z zewnątrz w sposób ciągły i kontrolowany. Odgrywają one istotną rolę w prawidłowej cyrkulacji powietrza wewnątrz budynku. Nawet przy szczelnie zamkniętych oknach nawiewniki pozwalają doprowadzać świeże powietrze w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Nawiewniki działają bezobsługowo i automatycznie, nie wymagają zasilania, nie wyziębiają pomieszczeń jak rozszczelnienia okienne, chronią przed nadmiernymi hałasami z zewnątrz.

Montaż nawiewników w oknach to najtańszy sposób kontrolowanego doprowadzenia świeżego powietrza do budynków. Nawiewniki montuje się w pomieszczeniach w których zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna lub hybrydowa (nie stosuje się ich przy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej). Nawiewniki montuje się w pokojach i ewentualnie w kuchni. Montując nawiewniki, w pierwszej kolejności umieszczamy po jednym w każdym pokoju. Jeżeli uzyskany napływ powietrza jest niewystarczający, dodatkowe nawiewniki można zamontować w kuchni lub w największym pokoju.

Wentylacja z zastosowaniem nawiewników – sposób działania. Powietrze dostaje się do pomieszczeń poprzez nawiewniki. Z pomieszczeń wyposażonych w nawiewniki (tzw. pomieszczenia czyste), przemieszcza się do pomieszczeń z kratkami wyciągowymi (tzw. pomieszczenia techniczne – kuchnia, łazienka, WC). Kratkami wyciągowymi zużyte powietrze jest odprowadzane na zewnątrz. Odpowiednie rozmieszczenie nawiewników zapewnia skuteczną wentylację bez przenoszenia nieprzyjemnych zapachów.

Zobacz katalog nawiewników

 

Cennik nawiewników

 

Nawiewniki okienne – Rodzaje

Nawiewniki okienne (nawietrzaki okienne) dzielimy na trzy podstawowe grupy:

Nawiewniki okienne higrosterowane – sterowane automatycznie. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

nawiewniki

Nawiewniki okienne ciśnieniowe – samoregulujące. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka przepustowe odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony, ograniczając przepływ powietrza do minimum.

nawiewniki

Nawiewniki okienne sterowane ręcznie (nawiewniki z precyzyjnym nastawem) – użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony, ograniczając przepływ powietrza do minimum, jak również ustawienia przesłony przepustnicy w określonym punkcie, samodzielnie regulując ilość dostarczanego powietrza.

nawiewniki

Nawiewniki
Skontaktuj się z nami

Obsługa klienta

Aleksandra Klepuszewska
Tel.: 609 744 574

Obsługa biura
Magdalena Krywko
Tel.: 500 577 121

Kierownik
Jarosław Posiewka
Tel.: 798 986 299

Obsługa zleceń zagranicznych

Kompleksowa usługa montaży i pomiarów na terenie krajów:

  • Niemcy
  • Dania
  • Szwecja
  • Holandia
  • Belgia
  • Francja

Tomasz Klepuszewski
Tel.: +48 504 187 353

flagi

Poznaj szczegóły oferty